Koranen och Modern Vetenskap
Newton såg Guds tecken.
Universum utvidgar sig.
Den stora smällen.
En perfekt skapelse.

--------------------------------------------------------------------------------

NEWTON SÅG GUDS TECKEN.

"I skapelsen av himmlarna och jorden och i nattens och dagens växling finns sannerligen tecken för dem som har förstånd" (Koranen 3:190).

Vetenskapen bekräftar Koranen:

Efter år av studier kom Newton slutligen fram till detta svar: "Detta det vackraste system av sol, planeter och kometer, kan bara utgå ur en intelligent och mäktig varelses råd och herravälde."(Citat ur Philosophiae Naturalis Principa Mathematica (1687), bok III, Isaac Newton)--------------------------------------------------------------------------------

UNVIVERSUM UTVIDGAR SIG.

"Himmlen har Vi byggt med kraft, sannerligen utvidgar Vi den" (Koranen 51:47).

Vetenskapen bekräftar Koranen:

Detta fenomen har bekräftats av forskare år 1925. "...universum utvidgar sig..." (Illustrerad vetenskap, sid 19, Nr 9, 1996)--------------------------------------------------------------------------------

DEN STORA SMÄLLEN.

"Ser inte de otrogna att himmlarna och jorden var som en förenad massa innan vi klöv dem itu....Ska dem då inte tro." (Koranen 21:30)

Vetenskapen bekräftar Koranen:

"Med andra ord måste hela universum ha varit sammanpressat i en enda punkt. I den punkten var tyngdkraften och materians täthet oändliga." (I huvudet på Gud, Paul Davis, sid 46)--------------------------------------------------------------------------------

EN PERFEKT SKAPELSE.

Han som skapat sju himlar över varandra. I Förbarmarens skapelse upptäcker du ingen motsägelse. Kasta din blick omkring! Ser du några brister (fel, rämnor)? (Koranen 67:3-4)

Vetenskapen bekräftar Koranen:

"Även vid en flyktig blick är det uppenbart att universum är påfallande välordnat på alla nivåer." (Den kosmiska planen, Paul Davis, sid 15)

Källa:
http://www.islamiska.org/s/Intro.htm

Big bang?
Läser man Koranen är det tyd­ligt att Gud manar män­ni­skan till att reflek­tera över ska­pel­sen med all dess ståt och prakt. Koranen underskat­tar ald­rig det stora vär­det av efter­tanke och reflek­tion. Detta påpe­kas stän­digt och kan endast leda till en slut­sats: Den ska­pelse som vi bevitt­nar har inte till­kom­mit på något annat sätt än genom en gudom­lig Ska­pa­res verk1.

Gud har i en av Kora­nens ver­ser fram­lagt ett starkt argu­ment som över­ty­gat många:

Ska­pa­des de kanske av en slump? Eller är de själva ska­parna? Har de [också] ska­pat him­larna och jor­den? Nej, de är inte säkra på något!.

bild

Tecken om Imam mahdi(as)

"På den dagen kommer vi att vika ihop himlen, som man viker ihop en bok. Precis som vi initierade första skapelsen, kommer vi att repetera den. Det är vårt löfte; vi kommer absolut att fullfölja det.Vi har fastställt i Psalmerna, liksom i andra skrifter, att jorden ska ärvas av Mina rättfärdiga dyrkare.
Detta är ett budskap för människor som dyrkar.(koranen 21:104-106)

Al Sofyani kommer enligt haditherna på tidens slut.Torterar,dödar och erövrar stora delar av mellanöstern.
Imam Mohammed Ibn Ali (A) sade: Al Sofyani är en av sonen till Khaled ibn Yazid Ibn Abu Sofyan(laa).En man vars längd är enorm, i hans ansikte finns några ärr kvar av smittkoppor/vattenkoppor och inuti hans öga finns en vit fläck.

Denna kättare (Al sofyani)som är barnbarn till Moawya(laa),kommer gå på samma spår som sina farföräldrar, en princip som är oacceptabel men dominerar ändå med hjälp av dagens vapens styrka och NIFAQs och FITNA mellan muslimer. Som profeten (sal) sade: (de som hatar oss mest är Bano Omaia, Bano Al-Mughira och Bano Makhzum). Och alla söker efter makt och Guld. Ummas lidelse sträcker sig för att Omaias rep sträcker sig fortfarande i vår tid. Vissa av dem idag är inte fått fader blodet av Bani Omaia men bär samma smutsig och shitani själ och är NAJIS fi Al-wojod.(känn igen dem om du vill vara på rätt sidan)


Latmiyat al ism al a3zam--lil shay5 hussein al akraf